Wednesday, October 01, 2008

ระบบทุนนิยมเสรี

เหตุการณืที่เกิดขึ้นใน US ครั้งนี้ เห็นจะเกิดจากความใฝ่เสรีสุดขั้วจนเหมือนไร้ขอบเขต นวัฒกรรมทางการเงินแบบใหม่ สุดท้ายล้มไม่เป็นท่าหาจุดจบไม่เจอ