Thursday, August 21, 2008

วันฝนตก


วันนี้ฝนตก รถติด บรรยากาศอย่างนี้ชวนให้คิดถึงเพลง ฝากรัก ของพี่เป้สีน้ำ ฮัมเพลงนี้เบาๆ เพื่อกระตุ้นต่อมความทรงจำ ให้หวน

คิดถึงวันวาน เพื่อนเก่าๆ บรรยากาศเก่าๆ กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ วิ่งตามรถเมล์ แล้วก้อ เสียงหัวเราะ จะฝนตกก้อไม่

ต้องกลังเปียก จะแดดออกก้อไม่ต้องกลัวร้อน วันๆ มีเรื่องคุยให้หัวเราะจนท้องแข็ง หัวเราะนี้ก้อไม่ต้องเกรงใจใคร แหกปากหัวเราะ

จนพอใจ พอเติบโต พอจากกัน สิ่งเหล่านี้ก้อจางหายไปกับกาลเวลา เผลอลืมไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ


สายน้ำ น้ำไหลล่องโรย
สายลม ลมโชยโบยลิ่ว
สายฝน ฝนหล่นลมปลิว
ปลิวกระจาย เปียกกายเปียกใจ

สายน้ำ น้ำไหลแห้งโหย
สายลม ลมโชยอ่อนแรง
สายฝน ฝนแล้งลมแล้ง
ฝนแห้ง แห้งกายยังเปียกใจ

ฝากสายน้ำไหล ถึงเธอ
ฝากลมบอกเธอ ฉันเหงา
ฝากฝนให้หล่น หล่นเบา - เบา
ฝากรักแนบเนา ข้างกายและใจ


สายน้ำสายลม คือรัก
ด้วยรักฝากไป พร้อมฝน
ฝากไว้ฝากเคียงข้าง ใจคน
ฝากรักฉ่ำล้น ชื่นใจ