Friday, August 29, 2008

โลกแห่งความจริงวันนี้ต้องยอมรับบ้านเมืองยุ่งเหยิงจริงๆ เหตุการณ์อาจนำไปสู่การยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน ผู้คนถูกแบ่งเป็นสองความ
คิดแบบสุดขั้ว ฝ่ายหนึ่งใช้สื่อ ASTV ให้ข้อมูลดึงมวลชน ซึ่งต้องยอมรับว่าเอียงอย่างแยบยล อีกฝ่ายก้อใช้ NBT ชี้แจง(
ตอบโต้)ซึ่งก้อต้องบอกว่าเอียงแบบสุดๆ เหมือนกัน ต่างฝ่ายต่างมีมวลชนในมือ Target สองกลุ่มนั้นต่างกัน ASTV มุ่ง
ตลาดชนชั้นกลาง NBTV เน้นตลาดล่าง ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน หากมี พรก.เลือกตั้งตอนนี้ การชุมนุมให้ร้าย
ฝ่ายตรงกันข้ามจะได้รับการคุ้มโดย พรก.เลือกตั้ง หรือเปล่า ? ถ้าหากผลเลือกตั้งออกเป็นขี้เหร่ปากเสียจัดตั้งรัฐบาลเหมือน
เดิมเหตุการณ์จะซ้ำเดิมไหม ? เพราะอย่าลืมบารมีของแม้วยังมีอยู่ในหลายพื้นที่ เพราะที่เขารักเขาศรัทธายังมีล้นหลาม
และขั้วพลิกเปลี่ยนเป็นรูปหล่อพูดเพราะจัดตั้งรัฐบาลหล่ะก้อ อย่าลืมว่าการสร้าง MOB จัดตั้งชุมนุมกันเรือนแสน อยู่กันเป็น
เวลา 4-5 เดือน ก้อไม่เกินความสามารถของคนบางกลุ่มเหมือนกัน จะให้ปิดสนามบิน ปิดถนน ปิดทางรถไฟ หรือบุก
ทำเนียบ อย่างวันนี้ ก้อไม่ใช้เรื่องยาก เพราะทุกวันนี้เขาเลิกแจกเงินจ้าง MOB กันแล้ว บางคนเขาคว้านซื้อที่ดินไร่ละ หมื่น
ไปขายให้ สปก. ไร่ละ 3.5 หมื่น ส่วนต่างแบ่งกับเจ้าหน้าที่ แล้วจัดให้กลุ่มเป้าหมายที่เสนอโดยแกนนำ นี่แหละโลก
แห่งความจริง.....!!!