Saturday, April 18, 2009

แซกแทรงสื่อไม่แซกแทรงสื่อ แต่ก็แทรกแซง NBT กันเห็นๆ เอิ้กๆๆ พรรคประชาวิบัติ
ทำทุกอย่างที่เคยว่าเขา

หากวันไหนพรรคประชาวิบัตินี้ จะหาเงินจากหวยบนดินเมื่อไหร่ละก้อ ...

เบื่อแมงสาบเต็มทน

อะไรที่เคยด่าเค้า

เราทำหมด

สโลแกนพรรคเค้าละNBT ช่อง 11 กลายเป็น ASTV ไปแล้ว
ปิดหูปิดตา บิดเบือนกันแบบนี้ คงต้องไปหาความจริงกันบนท้องถนน
ว่าคนอื่นเลว แต่ตัวมันทำเลวยิ่งกว่า สันดานเก่า ปชป.ที่ไม่เคยแก้
เพราะมันเป็นสันดาน ถ้าเปนสันดอนคงจะพอขุดได้อยู่หรอก