Friday, April 24, 2009

แฉ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน ฝังในขาขวา แฉ โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่ผ่ากระสุนรักษาให้ แต่ให้ยากลับบ้าน จนต้องนำส่งที่ โรงพยาบาลวชิระแทน