Monday, April 27, 2009

ข้าราชการแพทย์อาวุโส ร้อง UN

ข้าราชการแพทย์อาวุโส ร้อง UN
วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

ท่านบันคิ มูน
เลขาธิการ
สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
ถนนที่ ๑และถนนที่๔๖ เมืองนิวยอร์ค
รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๐๐๑๗

สวัสดีครับ

เราขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาจะนำเอาอำนาจอธิปไตยกลับมาให้พลเมืองในโลกของชาวไทย นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่๗ได้หยิบยื่นอำนาจอธิปไตยให้แก่ปวงชนชาวไทยแล้ว ประเทศของเราก็ได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบ ราชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ไม่เคยพัฒนาเป็นประชาธิปไตยเต็มไปเหมือนประเทศบ้านเกิดของท่าน((ประเทศเกาหลีใต้)มีแต่กลับเป็นประชาธิปไตยน้อยลงกว่าระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญลงไปอีก เดี๋ยวนี้กระบวนการเคลื่อนไหวชาวไทยและการประท้วงต่างๆแบบสงบ ปราศจากอาวุธเกิดขึ้น ทั่วทั้งประเทศเพื่อเรียกร้องเอาและให้ใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยดีที่สุดฉบับสุดท้าย๒๕๔๐ที่ถูกปล้นโดยทหารเลวติดอาวุธเพียงหยิบมือเมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๔๙ ท่านนายกทักษิณ ชินวัตรได้ถูกไล่ไปอยู่นอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย ท่านนายกทักษิณ ชินวัตรที่ยังเป็นนายกอยู่ก็ตัดสินใจไม่ได้เรียกร้องเอารัฐบาลคืนและไม่ได้ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะท่านนายกยังห่วงสถาบันระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่ แต่สถานการณ์กลับเลวลงเรื่อยมาเพราะมีนายทหารระดับสูง ตุลาการต่างๆและผู้ที่เราเรียกว่ามือมืดนอกรัฐธรรมนูญยังมีอิทธิพลทำลายสิทธิมนุษยชนลงเรื่อยๆก็เพียงเพื่อป้องการผลประโยชน์ของเขา วันนี้กำลังจะเกิดความสูญเสียอย่างมาก มีการนองเลือดไปทั่วประเทศ
ท่านเลขาธิการยังต้องการให้ประเทศไทย-สมาชิกสหประชาชาติของท่าน-พัฒนาไปจนถึงเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเหมือนกับประเทศที่มีสิทธิมนุษยชนเต็มที่ทั้งหลายและเหมือนกับประเทศบ้านเกิดของท่านอยู่หรือเปล่า มีโอกาสน้อยมากที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนของวิกฤติอย่างรุนแรงของประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงขอได้โปรดดำเนินการทันทีเพื่อกดดันดังต่อไปนี้
๑/รัฐบาลเถื่อนของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(ยังไม่ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา ณ ที่ทำการรัฐสภา)ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ๔๐ที่ยังอยู่และให้ ผลัก ดันให้รัฐสภาวิวัฒน์บทบัญญัติใหม่ให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงในวาระเดียวตามอำนาจทั้งหมดเป็นที่ยอมรับ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ในอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย
๒/เพื่อให้สหประชาชาติจัดการและดำเนินการออกเสียงการเลือกตั้งใหม่ตาม ข้อ๑ หรือตามที่สหประชาชาติได้เคยดำเนินการเพื่อระบอบประชาธิปไตยเลือกผู้นำโดยตรงเร็วๆนี้ที่ประเทศติมอร์-เลสเต้
ขณะนี้ทั่วทั้งโลกเป็นโลกาภิวัฒน์ของประชาธิปไตยแล้ว เราจึงไม่ยอมรับรัฐบาลใดๆก็ตามที่เป็นผลผลิตจากการกบฏของทหารเลวติดอาวุธเหมือนรัฐบาลเถื่อนชุดนี้

ด้วยความนับถือ
นายแเพทย์ เชาวน์ อารมย์ดี
ในนามของแนวร่วมข้าราชการอาวุโสและพลเรือนเพื่ออธิปไตย