Saturday, May 16, 2009

18 May D day นะครับ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม นี้ ที่เก่าเวลาเดิม D Station นะครับพี่น้อง กลับมาแล้วมั่นคงกว่าเดิม รอรับชมนะครับ