Monday, May 18, 2009

People Channels


People Channels แค่เห็นก็ชื่นใจ

หลังจากหาช่องทางมากมายที่ต่อสู้เพื่อให้ สถานี D Station กลับคืน ทั้งทางกฏหมาย ทั้งกดดันในสภา และนอกสภา วันนี้เราได้รับข่าวดีแล้ว ทราบจากแกนนำเราเช่าช่องดาวเทียมทาง HK อีกดวง เพื่อหลีกเลี่ยงสองกะบวนการมาตรฐานในเมืองไทย

ท่านที่ติดจานเล็ก ที่มีหัวรับ LNB C Band รับดาวเทียม NSS-6(Ku)
ให้เปิด ASTV New 1 แล้วกดแก้ไข แล้วไปปรับ
สัญญาน VDO ที่ 531
AUDIO 787
PCR 531

นะครับ
ส่วนจานดำยังอยู่ที่เดิมครับ ที่ Thaicom 2/5 ตอนนี้ยังขึ้น หน้าเขียว ตัวหนังสือแดงอยู่เหมือนเดิมครับ