Monday, May 04, 2009

ผู้ต้องหาที่บุก NBT ซิ เชื่อมโยงถึงพรรคไหน

เปิดบันทึกการจับกุม ผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 85 ราย

ตรวจทะเบียนราษฏร์พบ 77 ราย
(จำนวน 8 รายที่ไม่พบน่าเชื่อว่าเป็นเด็กและผู้หญิง)

ในจำนวน 77 ราย พบว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
(ข้อมูล กกต) จำนวน 9 ราย

ขณะนีกำลังตรวจสอบประวัติการรับราชการ และประวัติอาชญากรอื่น

1. นายวิชาญ หยะอัด อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

2. นายเมธี อู่ทอง อ. คลองท่อม จ. กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์

3. นายธีระพร ชูเมือง อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

4. นายประเสริฐ ด้วงทิพย์ ข. ดินแดง กทม. พรรคประชาธิปัตย์

5. นายนพดล ขาวเรือง อ. ดอนสัก จ. สุราษฏร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์

6. นายคมชิต พุฒดำ อ.เมือง จ.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์

7. นายวิเชษฐ์ คงจันทร์ อ.เมือง จ.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์

8. นายธนพล แก้วเชิด ข.ดินแดง กทม. พรรคประชาธิปัตย์