Sunday, May 31, 2009

คณิน "ฟันธง" อำมาตยาธิปไตย...ล่มสลายแน่ไม่ช้าไม่นานนี้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ สถาบันศึกษาการพัฒนา
ประชาธิปไตย จัดการอภิปรายเนื่องในโอกาสครบ 2 ปียุบพรรคไทยรักไทย ใน
หัวข้อ "พรรคการเมืองไทยสิ่งจำเป็นหรือส่วนเกินในระบอบประชาธิปไตย"

นายคณินกล่าวว่า ทุกวันนี้การเมืองล่มสลายท่ามกลางความแข็งแกร่งของระบบ
ตุลาการ ส่วนลมหายใจของชาวรากหญ้านั้นคือประชาธิปไตย

ดังนั้น ประชาชนจะต้องสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตย อีกไม่ช้าระบอบอำมาตยา
ธิปไตยจะสลายไป สังเกตได้จากความกระเสือกกระสนของกลุ่มคนบางกลุ่มที่จะให้
ระบอบดังกล่าวคง อยู่ต่อไป ดังนั้น ประชาชนอย่าเพิ่งท้อถอย (ที่มา มติชน)

*************************************

คณิน บุญสุวรรณ ที่แต่ก่อนเป็นไม้เบื่อไม้เมากับระบอบทักษิณ

มาวันนี้ เริ่มกระจ่างแจ้งแล้วว่า "อะไรเป็นอะไร" เหตุใดยังมีพวก หูตามืดบอด

ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกับเมือง งมงายกับสิ่งไร้สาระ เพ้อเจ้อกับการเมืองใหม่เก่าอีกหรือ