Tuesday, May 12, 2009

พวกท่านทั้งหลายทุกคนคือผู้นำผมแพ้ไม่เป็นไร ผมเจ็บปวดไม่เป็นไร

ผมทุ่มเททำงานให้กับบ้านเมืองขนาดนี้ แต่ผมถูกรังแกขนาดนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า มีบุคคลที่ไม่ต้องการให้มีผู้น ที่จะมาทำงานให้บ้านเมือง ต้องการแค่ผู้นำ ที่อยู่ไปวันๆ หนึ่ง แต่ประชาชนไม่ต้องได้อะไร "

"ผมคิดว่า มันเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งประเทศ ผมคิดว่า จำเป็นจะต้องต่อสู้ และความรับผิดชอบบนแผ่นดินไทยของผมยังมีอยู่ การที่เขาชนะ และคิดว่า จะต้องล้มผมให้ได้ ก็ต้องกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดี และมีกระบวนการให้เห็นว่า การไม่จงรักภักดี จะต้องลงโทษอย่างไร ซึ่งไร้สาระที่สุด และผมจะไม่ยอมให้ความเข้าใจผิดอย่างนี้ มีอย่างต่อเนื่อง"

ผมก็จะต่อสู้ และพูดพร้อมกันไป ถ้าจะให้ผมยอมแพ้ ผมทำไม่ได้ และพวกท่านที่อยู่ข้างเคียงผมวันนี้ ก็ขอให้สบายใจได้เลยว่า ผมจะไม่ทิ้งพวกท่านเช่นกัน

ผมอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทย ผมจึงจะหาความยุติธรรมให้เจอ ไม่ว่าจะเจอมันบนสวรรค์ หรือในนรกก็ตาม แม้วันนี้ คนจะเห็นว่า พรรคเราไม่มีผู้นำ แต่ความจริงแล้ว พวกท่านทั้งหลายทุกคนคือผู้นำ